DRAG-

OCH SKUFFRÄFSA

Räfsan som du även kan skuffa med


DRAG- OCH SKUFFRÄFSA

INNOTANK POWER RÄFSA  är en ny typ av ‘tryck och dra’ räfsa och dessutom designad och tillverkad I Finland. Räfsan är särskilt lämplig för all traditionell räfsning och även ”tryckräfsning” på större gräsytor. Man kan alltså räfsa med den både på det
vanliga sättet genom att dra, men även genom att trycka eller skjuta utåt/framåt.


Tryckningen gör att räfsningen blir effektivare
eftersom man då använder hela kroppsstyrkan I rörelsen. En fördel är också att man kan växla positionen (tryck-dra) och då använda flera muskelgrupper. Räfsans pinnar tål ordentligt kraftigt tryckande även om de skulle fastna ett kort tag.

Tryckpositionen medför att räfsans läge är lägre än vid dragning och själva rörelsen blir lång. Vid tryckning är det lämpligt att hålla fast vid skaftets ändkula då detta medför ett stadigt grepp
och kraft I arbetsmomentet. Räfsans pinnar tål kraftiga tryck. Det inhemska tillverkade träskaftet är oljat och det rekommenderas att den behandlingen upprepas årligen.

Patenterad, designad

och tillverkad i Finland

Vid skuffning är räfsans läge lägre
än vid dragning och skuffrörelsen är lång

Du kan skuffa
antingen med
armarna eller
utnyttja hela
kroppstyngden

Din ställning när
du skuffar påminner
om snöskottning

Räfsans pinnar tål ordentligt kraftigt
tryckande även om de skulle
fastna ett kort tag.

Ändbollen ger
handen ett stadigt
skuffgrepp

Available in all Bauhaus, Motonet, K-rauta, Puuilo, Kärkkäinen and Hankkija stores in Finland

Muhevainen Helsinki: Kontula and Pirkkola

Flör Turku: Peltola